Sufinanciranje obnovljivih izvora energije

9 svibnja 2015, Komentari: 0

Sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i uvođenja energetski učinkovitog grijanja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uveo je program sufinanciranja za energetsku obnovu obiteljskih kuća, cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu za 30% pa do čak 60% te ukupno poboljšala kvaliteta života.

Za razliku od natječaja za sufinanciranje preko jedinica lokalne samouprave, fond je proširio i pojednostavio uvjete za dobivanje poticajnih sredstava.

Omogućena je prijava svim građanima, građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond. U sufinanciranju obnove kuća mogu se prijaviti kuće građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice.

Izmijenjen je Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14.), kako za radove obnove ne bi bila potrebna izrada glavnog projekta. Umjesto glavnog projekta je uz prijavu potrebno dostaviti potvrdu o provedenom prvom energetskom pregledu, čime se u program uključuju energetski certifikatori. Međutim, to se ne odnosi na projekte ugradnje sustava s fotonaponski pretvaračima – za njih je i dalje potrebno dostaviti glavni projekt s troškovnikom.

Fond sufinancira zamjenu vanjske stolarije, izradu toplinske izolacije kuće, ugradnju plinskog kondezacijskog kotla, ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije – solarnih kolektora za grijanje tople vode i pomoć u grijanju, ugradnju kotlova na pelete, ugradnju dizalica topline, ugradnju fotonaponskih sistema.

VODIČ ZA PROGRAM SUFINANCIRANJA
A. Mjere energetske učinkovitosti

– zamjena vanjske stolarije (koeficijenta prolaska topline ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za kontinentalnu Hrvatsku te ≤1,6 za komplet i ≤1,1 za staklo za primorsku Hrvatsku)
– povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice na koeficijent prolaska topline U(W/m2K): ≤0,20 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,25 za primorsku Hrvatsku) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži); 0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,40 za primorsku Hrvatsku) za vanjski zid grijanog prostora; ≤0,25 za kontinentalnu Hrvatsku (≤0,45 za primorsku Hrvatsku) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora
– ugradnja novog sustava s plinskim kondenzacijskim kotlom za povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja

Moguće je ostvariti sufinanciranje jedne, dvije ili sve tri mjere zajedno

B. Korištenje obnovljivih izvora energije

– ugradnja sustava sa sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektori) za grijanje potrošne vode ili potrošne vode i prostora stupnja korisnog djelovanja najmanje 70%
– ugradnja sustava s kotlom na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkim kotlom na drva stupnja korisnog djelovanja najmanje 85%,
– ugradnja sustava s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz GWP≤ 2150.3
– ugradnja sustava s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, u samostalnom ili mrežnom radu
Moguće je ostvariti sufinanciranje samo jedne mjere obnovljivih izvora energije

Fond projekte sufinancira s 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Za ugradnju nekog od sustava obnovljivih izvora energije možete ostvariti sufinanciranje od strane fonda u iznosu od 12.000kn, 18.000kn ili do 24.000kn za područja prve skupine otoka ili područja od posebne državne skrbi. Dok za kompletnu obnovu kuće sa ugradnjom plinskog kondezacijskog kotla i solarnog grijanja tople vode možete ostvariti od 84.000kn pa do 168.000kn za područja prve skupine otoka ili područja od posebne državne skrbi.

Za prijavu u program sufinanciranja obnove obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost morate imati postojeću legalnu kuću sa maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne površine i da korisnik u njoj ima prebivalište. Zatim se upućuje zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koji se nalazi na Internetskim stranicama Fonda *Certifikatori s popisa pristali su na uvjete sudjelovanja u Programu te njihov trošak u potpunosti snosi Fond.

Popis certifikatora možete pronaći na: 

http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

Na vaš poziv odabrani certifikator će izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivosti kuće za sufinanciranje te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete (površina, broj stambenih jedinica i namjena kuće te prebivalište, vlasništvo i legalnost kuće). Ako kuća ne zadovoljava propisane uvjete, prvi pregled se ni ne izrađuje se niti certifikator  ostvaruje pravo na naknadu Fonda.

Dakle za prijavu u program sufinanciranja prvo kontaktirate certifikatora, a zatim ukoliko želite ugradnju plinskog kondezacijskog kotla ili neki od sustava obnovljivih izvora energije zatražite i našu ponudu kao ponuđača opreme i izvođača radova.

Mi ćemo u suradnji sa vašim certifikatorom i vašim odabirom izvršiti energetski prijedlog opreme, izraditi izračun potrebne snage, osigurati certifikatoru svu potrebnu dokumentaciju i tehničke sheme instalacija, izraditi troškovnik za opremu i ugradnju prema preporukama u izvješću o prvom energetskom pregledu.

Nakon toga svu potrebnu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom korisnik dostavlja u Fond. Popis potrebne dokumentacije možete pronaći u vodiču.

Nakon što ste se prijavili, prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja, te se u roku 45 dana donosi Odluka o odabiru korisnika i Ugovor o sufinanciranju koji Fond prosljeđuje korisniku.
Korisnik u roku 15 dana dostavlja potpisani ugovor te ima rok od 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda da završi projekt . Nakon provedenih radova, odabrani certifikator izrađuje završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće, a korisnik Fondu upućuje Zahtjev za isplatu sredstava te prilaže certifikat i svu ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom .
U roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvođača radova odnosno na račun korisnika, ako je dostavio dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.

 

Comments are closed.