Kontakt SITEH Rijeka

Kontakt SITEH d.o.o. Rijeka 

SITEH d.o.o.

Zagrebačka 10, 51000 Rijeka, Hrvatska

OIB: 44481737206

Izložbeni salon i servis:

Mihačeva draga 1c, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ovlaštena osoba za zastupanje: Igor Trtanj, član uprave

Temeljni kapital u iznosu 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti kod Trgovačkog suda u Rijeci (MBS) 040300375

Žiro račun broj IBAN: HR9823300031152592194 otvoren kod Societe Generale Splitska banka, Ruđera Boškovića 16, Split