Grijanje na pelete

Grijanje na pelete je danas najekonomičnije grijanje, komforno grijanje uz plamen ali sa mogućnosti regulacije temperature.

Grijanje na pelet je ekonomično i ekološki prihvatljivo

SITEH Rijeka

Grijanje na pelete

Pelet je proizveden iz prešanog usitnjenog drveta ili piljevine, valjkastog je oblika jer se proizvodi pod izrazito visokim pritiskom. Pod visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodno “ljepilo” te peleti uspjevaju zadržati oblik valjka i nakon što se ohlade.  Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gdje se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Znači peleti se prešaju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine, bez ikakvih kemijski vezivih sredstava sa visokom toplinskom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg.

Prema toplinskim vrijednostima 2 kg peleta zamjenjuje cca 1 litru ulja za loženje ili 1.85kg peleta zamjenjuje 1m3 prirodnog plina. Ovdje možete pogledati usporedbu peleta prema ostalih energentima i kolika je ušteda ako je grijanje na pelete.

Financijska usporedba energenata za grijanje

Energent MJ Energetska vrijednost Iskoristivost kotla Cijena kn/MJ Cijena kn/kWh *Cijena   kWh/η (kn)
Suho drvo <20% vlage m3 1.800 70% 398.00 0.22 0.32
Peleti kg 5 93% 1.5 0.30 0.33
Ekstra lako lož ulje lit. 9.96 92% 7.00 0.70 0.76
Prirodni plin m3 9.26 92% 3.65 0.39 0.43
UNP (LPG) kg 12.82 92% 9.92 0.77 0.84
Električna energija kWh 1 99% VT 1.14 NT 0.56 (80/20%) 1.02 1.03

* Cijena   kWh/η (kn) – predstavlja cijenu jednog kWh toplinske energije dobivene iz radijatora

Peleti spadaju u obnovljive izvore energije i kod izgaranja pelet ne proizvodi stakleničke plinove kao izvor topline, te se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata. Kao i ostala drvna biomasa, peleti znatno manje onečišćuju zrak i okoliš jer imaju manje od dozvoljenih graničnih vrijednosti  emisija CO, NOx i prašine. Grijanje na pelete je ekološki prihvatljivo.

SITEH Rijeka ovlašteni je zastupnik i servis za La Nordica Extraflame i Palazzetti peći na pelete.


La Nordica Extraflame

Peći na pelete za centralno grijanje

Palazzetti

Peći na pelete za centralno grijanje